[Ρωμαίικο]

Ο Ανδρόνικος κι' ο μαύρος του

 
Εστία > Ρωμαίικο

Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού του Νικόλαου Πολίτη, τραγούδι 69. Κάρπαθος.

Άρκοντες τρων και πίνουσι σε μαρμαρένη τάβλαν,
σε μαρμαρένη κι' αργυρή και σε μαλαματένη,
κι' ούλοι τρώσι και πίνουσι κι' αθι(β)ολή δε φέρνου,
κι' ο Κωσταντίνος ο μικρός ας εψιλοτρα(γ)ούει,
τ' ακράνη του τ' Ανδρόνικου, του νιου του παινεμένου.
«Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλλικεύγεις.
Μαθθαίνεις το να περπατή, μαθαίνεις το να δρέμη,
μαθθαίνεις το να (δ)έχεται τον όχλον του πολέμου,
μαθθαίνεις τον και της στεριάς ωσάν και του πελά(γ)ου,
ξεχάνεις και της λυ(γ)ερής της γλυκοποθητής σου.»

Νίκος Νικολάου, opoudjis [AT] optusnet . com . au
Δημιουργία: 2001-4-24· Ύστατη τροποποίηση: 2001-4-24
URL: http://www.opoudjis.net/Play/andronicus-gr-utf.html