[Ρωμαίικο]

Κόκκιν' Αχείλι

 
Εστία > Ρωμαίικο

Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού Λαού του Νικόλαου Πολίτη, τραγούδι 126. Κατά τον Πολίτη, «οὐδὲν ἄλλο εἶναι εἰμὴ εἰκὼν ἐν σχήματι ὑπερβολῆς πρὸς παράστασιν τῆς θαυμασίας ἐρυθρότητος τῶν χειλέων τῆς ἀγαπωμένης νεάνιδος. Ὑπερβολῆς βεβαίως ἥτις φαίνεται προσήκουσα μᾶλλον εἰς ἀσιανὸν ποιητήν, καὶ ἀλλοτρία πρὸς τὴν λιτότητα τῆς δημώδους ἑλληνικῆς ποιήσεως.»

Κόκκιν' αχείλι εφίλησα κ' έβαψε το δικό μου,
και 'ς το μαντήλι τό συρα κ' έβαψε το μαντήλι,
και 'ς το ποτάμι τό πλυνα κ' έβαψε το ποτάμι,
κ' έβαψε η άκρη του γιαλού κ' η μέση του πελάγου.
Κατέβη ο αϊτός να πιή νερό κ' έβαψαν τα φτερά του,
κ' έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο.

Νίκος Νικολάου, opoudjis [AT] optusnet . com . au
Δημιουργία: 2001-4-24· Ύστατη τροποποίηση: 2001-4-24
URL: http://www.opoudjis.net/Play/redlip-gr-utf.html